آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٣ ساعت : ١٣:٤٥
  اختیار مخابرات 310  ٢٢    ٣بیمه اتکایی ایرانیان  ١,٥٠٠    ١٠٠سرمايه گذاري نفت  ٢,٠٠٥    ١١٣پتروشيمي اميركبير  ٤,٦٩٩    ٢٥٣فروشگاه ديوكس  ١,٨٢٧    ٩٦تسهيلات مسكن خرداد 93  ٩٥٠,٢٩١    ٤٨,٦٥٥قند چهار محال  ٣,٥٩٥    ١٧٢ایرانول  ١١,٩٠٩    ٥٦٧بانك گردشگري  ١,٦٨٦    ٨٠گسترش تجارت ایرانیان  ١,٠٠٦    ٤٧  
  اختیار پاکشو 307  ١    (٢٠١)كاشي حافظ  ٤,٠٨٦    (٣,٠٨٤)احیا صنایع خراسان  ١,٠٥٩    (١٩٥)اختیار غدیر 310  ٨٥    (١٢)نفت پارس(تقدم)  ١٠,٧٣٩    (٩١٣)پتروشيمي فارابي(تقدم)  ١١,٦٧١    (٩٧٩)شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(تقدم)  ٥٥٠    (٤٤)پتروشیمی مارون  ٣٤,١٦٣    (١,٧٩٨)مرجان كار  ٦,٤٥٣    (٣٣٧)تولید دارو  ١١,١٤٦    (٥٨٠)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار مخابرات 310 ٢٢ ٣ ١٥.٧٩
بیمه اتکایی ایرانیان ١,٥٠٠ ١٠٠ ٧.١٤
سرمايه گذاري نفت ٢,٠٠٥ ١١٣ ٥.٩٧
پتروشيمي اميركبير ٤,٦٩٩ ٢٥٣ ٥.٦٩
فروشگاه ديوكس ١,٨٢٧ ٩٦ ٥.٥٥
تسهيلات مسكن خرداد 93 ٩٥٠,٢٩١ ٤٨,٦٥٥ ٥.٤
قند چهار محال ٣,٥٩٥ ١٧٢ ٥.٠٢
ایرانول ١١,٩٠٩ ٥٦٧ ٥
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧٤,٨٤١.٦       تغييرات:  ٣١٥.٥
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٥٧٩ ٥
ريال عربستان تومان/عدد ٦٩٧ ١
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٦١٦ ٥
پوند تومان/عدد ٤,٤٦٦ ٦
يورو تومان/عدد ٣,٥٢٣ (٩)
درهم امارات تومان/عدد ٧١٢ ١
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٤٣٨ ٧
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com