آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٤/١٣٩٥ ساعت : ١٤:٤٥
  اختیار معامله سرمايه گذاري پرديس  ٧٠    ٣٠فرآورده هاي سيمان شرق  ١,٠٠٠    ٣٦٧پتروشیمی کازرون  ١,١١٣    ٩٧سيمان فارس و خوزستان(تقدم)  ٥٠٨    ٤٢بهمن ليزينگ  ١,٧٨٤    ١٣٢سیمان غرب آسیا  ٨٤٤    ٥٣دارو رازك  ١٨,٩٧٢    ٩٤٨گاز لوله  ٤,٦٦٨    ٢٣٣دكترعبيدي  ٥,٥٣١    ٢٧٦سيمان مازندران  ١٢,٧٥٩    ٦٣٤  
  ساختمانی نام آوران  ٩٩٠    (١١٠)مس سرچشمه  ٢,١١١    (١٩٠)سیمان مجد خواف  ٥٢٠    (٤٠)آهن و فولاد میلاد  ٧٦٦    (٥٨)فارسيت درود  ٤٢٠    (٣١)سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ٥٠٧    (٣٠)لوله و تجهیزات سدید  ١,٨٩٨    (١١٢)مس شهيد باهنر  ١,٥٢٣    (٨٠)سخت آژند  ٥,٤٨٧    (٢٨٨)توسعه و عمران کرمان  ٨,٠٠١    (٤١٩)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار معامله سرمايه گذاري پرديس ٧٠ ٣٠ ٧٥
فرآورده هاي سيمان شرق ١,٠٠٠ ٣٦٧ ٥٧.٩٨
پتروشیمی کازرون ١,١١٣ ٩٧ ٩.٥٥
سيمان فارس و خوزستان(تقدم) ٥٠٨ ٤٢ ٩.٠١
بهمن ليزينگ ١,٧٨٤ ١٣٢ ٧.٩٩
سیمان غرب آسیا ٨٤٤ ٥٣ ٦.٧
دارو رازك ١٨,٩٧٢ ٩٤٨ ٥.٢٦
گاز لوله ٤,٦٦٨ ٢٣٣ ٥.٢٥
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧٣,٩٤٠.٣       تغييرات:  (٢٥٠.٢)
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٩٩٥ (٣)
ريال عربستان تومان/عدد ٨١٨ ١
دلار آمريكا تومان/عدد ٣,٠٦٧ ٣
پوند تومان/عدد ٤,٠٨٩ (١٠٣)
يورو تومان/عدد ٣,٣٩٤ (١٢)
درهم امارات تومان/عدد ٨٣٥ ١
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٣٥٥ (١)
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com