آخرين بروزرساني : ٢٥/١١/١٣٩٤ ساعت : ١٣:٢٥
  صنایع بسته بندی ایران  ١,٢٩٧    ٢٣٣ساختمان اصفهان  ٨٤٩    ١٤٩س.آرين توسكا  ٥٠٠    ٨٦ساختمانی نام آوران  ١,٥٠٠    ١٨٠پتروشيمي كرمانشاه (تقدم)  ٣,٤٤٨    ٣١٣ایرانیت  ٢,٥٦٥    ٢٠٠تولیدی پلاستیران  ٥٥٠    ٤٠كف  ١,٤٠٦    ١٠١آرتاویل تایر  ١,٥٠٠    ١٠٠عمران قزوین  ٣,٤٠٤    ٢١٣  
  سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٧٥٠    (١٥٠)سولیران  ١,٦٤٢    (٢٩٩)گسترش صنايع انرژي آذرآب  ١,٦٥٩    (٢٨٠)گسترش صنایع پیام  ٢,٥٣٢    (٣٢٧)رادياتور(تقدم)  ٢,٢١٦    (٢٤٤)سرمايه گذاري بوعلي(تقدم)  ٢٧٧    (٣٠)بيمه سينا  ١,١٠٠    (١٠٠)کارخانجات صنعتی آزمایش  ٤,٥١٥    (٣٣٨)صنعتی دریایی ایران  ٢,٥٧١    (١٦٤)فارسيت درود  ٤٦٢    (٢٩)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
صنایع بسته بندی ایران ١,٢٩٧ ٢٣٣ ٢١.٩
ساختمان اصفهان ٨٤٩ ١٤٩ ٢١.٢٩
س.آرين توسكا ٥٠٠ ٨٦ ٢٠.٧٧
ساختمانی نام آوران ١,٥٠٠ ١٨٠ ١٣.٦٤
پتروشيمي كرمانشاه (تقدم) ٣,٤٤٨ ٣١٣ ٩.٩٨
ایرانیت ٢,٥٦٥ ٢٠٠ ٨.٤٦
تولیدی پلاستیران ٥٥٠ ٤٠ ٧.٨٤
كف ١,٤٠٦ ١٠١ ٧.٧٤
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧٦,٧٠٩.٥       تغييرات:  ١١٥.٣
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٦٦٥ ٠
ريال عربستان تومان/عدد ٨٠٤ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٣,٠١٨ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٣٧٧ ٠
يورو تومان/عدد ٣,٣٩٦ ٠
درهم امارات تومان/عدد ٨٢١ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,١٧٩ ٠
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com