آخرين بروزرساني : ١١/٠٦/١٣٩٣ ساعت : ١٣:٤٥
  خاك چيني(تقدم)  ٩,٩٢٢    ٨,١٦٠اختیار بانك ملت 310  ٥٨    ١٣پست بانك ايران  ١,٣٨٩    ٣٠٦صنعتی آبگینه  ٦٥٦    ١٠٩اختیار ملی مس 310  ١٤٣    ١٧اختیار مخابرات 310  ١٩١    ١٧ايران تاير(تقدم)  ٣,٤٣٢    ٢٥٨بیمه کوثر  ١,٦٥٠    ١٠٠تدبیرگران فارس و خوزستان  ٢,٣٧٨    ١١٥نیرو سرمایه  ١,٨٧٤    ٩٠  
  پامچال  ٢٥,٤٢٦    (٣,٣١٦)فنرسازي زر(تقدم)  ٦٦٧    (٥٦)پتروشيمي آبادان(تقدم)  ٢,٧٩١    (٢٢٣)الكتريك خودرو(تقدم)  ٧٢٩    (٥٨)گسترش صنایع پیام  ٧٠٢    (٣٩)شرکت گروه فن آوا  ٢,٩٨٧    (١٥٧)پتروشیمی گلستان  ١,٤٣٠    (٧٠)نيرو محركه(تقدم)  ٨١٨    (٤٠)تجهیز نیروی زنگان  ٢,٠٢٨    (٩١)دريايي سينا(تقدم)  ٣٩,٥٢٦    (١,٧٤١)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
خاك چيني(تقدم) ٩,٩٢٢ ٨,١٦٠ ٤٦٣.١١
اختیار بانك ملت 310 ٥٨ ١٣ ٢٨.٨٩
پست بانك ايران ١,٣٨٩ ٣٠٦ ٢٨.٢٥
صنعتی آبگینه ٦٥٦ ١٠٩ ١٩.٩٣
اختیار ملی مس 310 ١٤٣ ١٧ ١٣.٤٩
اختیار مخابرات 310 ١٩١ ١٧ ٩.٧٧
ايران تاير(تقدم) ٣,٤٣٢ ٢٥٨ ٨.١٣
بیمه کوثر ١,٦٥٠ ١٠٠ ٦.٤٥
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧٢,٢٣٢.٤       تغييرات:  (١٠٧.٤)
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٥٤٠ (١٥)
ريال عربستان تومان/عدد ٧٠٩ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٦٦١ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٤١٣ (٤)
يورو تومان/عدد ٣,٤٩٢ ٠
درهم امارات تومان/عدد ٧٢٤ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٤٤٣ (٥)
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com