آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٤/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
  اختيار ف. مخابرات ايران9612  ١٥٤    ٩١فولاد افزا سپاهان(تقدم)  ٢,٨٠٠    ٦٥٠معدني دماوند  ١٤,٧٨٧    ١,٨١٦ارس صبا  ٣,٦٠٥    ٣٢٩ساختمانی نام آوران  ١,٤٧٣    ١٣٤سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٤,٥٣٢    ٤١٢فروشگاه رفاه  ١٠,٦٣٨    ٩٦٧آبادگران ایران -کیش  ٢,٢٧٨    ٢٠٧معيار صنعت پارس  ١,٥٧٤    ١٤٣لوازم خانگی پارس  ٣,٩٨٧    ٣٦٢  
  سيمان اروميه(تقدم)  ١,٥٧٣    (٢١٧)آذریت  ٦,٨٧٦    (٧٦٣)پتروشیمی تخت جمشید  ٢,٧٣٢    (٢٩٨)شرکت گروه فن آوا(تقدم)  ١,٤٢٥    (١٥٥)صنايع ايران  ١,٣٠٤    (١٣٤)بيمه سينا  ١,١١٠    (٨٧)بين المللي ساروج بوشهر  ١,٧٠٩    (١١٦)شوکو پارس  ٤,٠٢٥    (٢٤٩)پشم شيشه(تقدم)  ٣,٣٨١    (٢٠٦)نساجي بروجرد  ٣,٩١٣    (٢٠٧)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠٣/١٣٩٦
گزارش بازار ٢٩/٠٣/١٣٩٦
گزارش بازار ٢٨/٠٣/١٣٩٦
گزارش بازار ٢٨/٠٣/١٣٩٦
گزارش بازار ٢٧/٠٣/١٣٩٦
گزارش بازار ٢٣/٠٣/١٣٩٦
گزارش بازار ٢١/٠٣/١٣٩٦
گزارش بازار ٢٠/٠٣/١٣٩٦
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيار ف. مخابرات ايران9612 ١٥٤ ٩١ ١٤٤.٤٤
فولاد افزا سپاهان(تقدم) ٢,٨٠٠ ٦٥٠ ٣٠.٢٣
معدني دماوند ١٤,٧٨٧ ١,٨١٦ ١٤
ارس صبا ٣,٦٠٥ ٣٢٩ ١٠.٠٤
ساختمانی نام آوران ١,٤٧٣ ١٣٤ ١٠.٠١
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان ٤,٥٣٢ ٤١٢ ١٠
فروشگاه رفاه ١٠,٦٣٨ ٩٦٧ ١٠
آبادگران ایران -کیش ٢,٢٧٨ ٢٠٧ ١٠
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧٨,٦٦٥.٥       تغييرات:  ١٢.٨
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٩١٩ ٠
ريال عربستان تومان/عدد ٨٦٦ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٣,٢٤٩ ٠
پوند تومان/عدد ٤,١٣١ ٠
يورو تومان/عدد ٣,٦٣٥ ٠
درهم امارات تومان/عدد ٨٨٤ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٤٤٩ ٠
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com