آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
  س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي  ١,٢٦٠    ٢٦٠شهد  ٦,٢٦٦    ٧١١دكترعبيدي  ١٧,٠٠٠    ١,٦٤٧احیا صنایع خراسان  ٢,٣٠١    ٢١٩کشتیرانی دریا بندر  ٥,٢٣٢    ٤٨٧فارسيت درود  ٥٢٧    ٤٩تولیدی پلاستیران  ١,٨٧٠    ١٧٣پتروشیمی گلستان  ١,١٠٨    ١٠٢آهن و فولاد میلاد  ١,٢١٨    ١١١گسترش صنايع انرژي آذرآب  ٥,٦٤١    ٥١٤  
  اختيارخ فولاد-1500-25/02/1396  ١    (٢)اختيار ف. سرمايه گذاري پرديس  ٢٠    (٢٣)ساختمان نوین  ٩٤٧    (١٠٥)غذایی و قند تربت جام  ٢,٠٣٢    (٢٢٥)بيمه سينا  ١,٠٥٨    (١١٧)اختيارخ ملي مس-1800-23/02/1396  ١٠٩    (١٢)پتروشیمی فسا  ١,٤٤٤    (١٥٨)نظام مهندسی  ٧٦١    (٨٣)گاز لوله  ٤,٩٥٠    (٥٣٨)صنایع بسته بندی ایران  ٨٩٥    (٩٧)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٠٤/٠٢/١٣٩٦
گزارش بازار ٠٣/٠٢/١٣٩٦
گزارش بازار ٢٨/٠١/١٣٩٦
گزارش بازار ٢٦/٠١/١٣٩٦
گزارش بازار ١٩/٠١/١٣٩٦
گزارش بازار ١٦/٠١/١٣٩٦
گزارش بازار ١٥/٠١/١٣٩٦
گزارش بازار ٢٢/١٢/١٣٩٥
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي ١,٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦
شهد ٦,٢٦٦ ٧١١ ١٢.٨
دكترعبيدي ١٧,٠٠٠ ١,٦٤٧ ١٠.٧٣
احیا صنایع خراسان ٢,٣٠١ ٢١٩ ١٠.٥٢
کشتیرانی دریا بندر ٥,٢٣٢ ٤٨٧ ١٠.٢٦
فارسيت درود ٥٢٧ ٤٩ ١٠.٢٥
تولیدی پلاستیران ١,٨٧٠ ١٧٣ ١٠.١٩
پتروشیمی گلستان ١,١٠٨ ١٠٢ ١٠.١٤
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧٩,٥٩٦.٩       تغييرات:  ١٧١
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٩١٦ (٣٠)
ريال عربستان تومان/عدد ٨٦٤ (١)
دلار آمريكا تومان/عدد ٣,٢٤٣ ٠
پوند تومان/عدد ٤,١٦٤ ١٣
يورو تومان/عدد ٣,٥٤٨ ٣٢
درهم امارات تومان/عدد ٨٨٣ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٣٩٠ (١٥)
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com