آخرين بروزرساني : ٢٥/٠٦/١٣٩٣ ساعت : ١١:٤٥
  تجهیز نیروی زنگان  ٢,٢٥٠    ٢٤٩صنعتی بهپاک  ٢,٨٥٠    ٢٣٩ایرانول  ١٢,٩٩٥    ٩٦٣لعابيران(تقدم)  ٢,٠٩٥    ١٥٥پتروشیمی گلستان  ١,٤٨٢    ٨٦نيرو محركه(تقدم)  ٨٠٦    ٤٦تسهيلات مسكن بهمن 91  ٩٩٣,٠٣٣    ٤٨,٩٦٩شرکت گروه فن آوا  ٢,٨٥٤    ١٣٥بیمه نوین  ١,٨٦٢    ٨٦صنعتی صبانور(تقدم)  ٣,٥٨٧    ١٦١  
  علف کش  ١,٩٢٨    (٢٧٢)فولاد خراسان(تقدم)  ٤,٥٠٢    (٣٤٧)ایرانیت  ١,١٠٤    (٧٤)سرمايه گذاري پرديس(تقدم)  ٢١٨    (١٣)سیمان مجد خواف  ٨٥٣    (٥٠)دريايي سينا(تقدم)  ٣٤,٨٨٧    (١,٨٢٧)دريايي سينا  ٤١,٠٧١    (٢,١٤٧)فارسيت درود  ٥٠١    (٢٣)تکادو  ٤,٥٢٠    (١٩٩)بانک حکمت ایرانیان  ٩١٢    (٣٩)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تجهیز نیروی زنگان ٢,٢٥٠ ٢٤٩ ١٢.٤٤
صنعتی بهپاک ٢,٨٥٠ ٢٣٩ ٩.١٥
ایرانول ١٢,٩٩٥ ٩٦٣ ٨
لعابيران(تقدم) ٢,٠٩٥ ١٥٥ ٧.٩٩
پتروشیمی گلستان ١,٤٨٢ ٨٦ ٦.١٦
نيرو محركه(تقدم) ٨٠٦ ٤٦ ٦.٠٥
تسهيلات مسكن بهمن 91 ٩٩٣,٠٣٣ ٤٨,٩٦٩ ٥.١٩
شرکت گروه فن آوا ٢,٨٥٤ ١٣٥ ٤.٩٧
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧١,٤٢٦.٩       تغييرات:  ٢٤.٦
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٤٨٨ ٥
ريال عربستان تومان/عدد ٧١٠ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٦٦٣ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٣٢٥ (١)
يورو تومان/عدد ٣,٤٤٨ (٤)
درهم امارات تومان/عدد ٧٢٥ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٤١١ ١٠
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com