آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٧/١٣٩٣ ساعت : ١٣:٤٥
  کشتیرانی دریا بندر  ٦,٨٣١    ٣,٠٥٣تولیدی پلاستیران  ٦٩٦    ١٤٢داروسازي امين  ٤,٩٨٣    ٥٤٧فلات ایرانیان  ٢,٩٩٦    ٣٢٦بانک قوامین  ١,٨٤٥    ١٣٦سایر بورس انرژی  ١٢,٨٧٩    ٨٠٨بیمه رازی  ١,١٠٠    ٦٢بيمه ما  ٢,٠٧٦    ١٠٠همکاران سیستم  ٤,٣٩٤    ٢١٠توسعه و عمران کرمان  ٧,٤١٢    ٣٥٤  
  اختیار ‌چادرملو 310  ٣٦٤    (٦٠٦)اختیار بانك ملت 310  ٧٢    (٧٩)اختیار مخابرات 310  ١٦٠    (١٢٧)آلومتک  ١,٠٥٠    (١٩١)س.آرين توسكا  ٦٠٢    (١٠٥)نظام مهندسی  ٧٠٦    (١٠٦)پامچال  ٢٢,٠٧٤    (٢,٩١٧)بهشت پارس  ١,٠٨٦    (١٤٠)سیمان مجد خواف  ٩٣٩    (١٠٨)کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ٣٠٥    (٣٢)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کشتیرانی دریا بندر ٦,٨٣١ ٣,٠٥٣ ٨٠.٨١
تولیدی پلاستیران ٦٩٦ ١٤٢ ٢٥.٦٣
داروسازي امين ٤,٩٨٣ ٥٤٧ ١٢.٣٣
فلات ایرانیان ٢,٩٩٦ ٣٢٦ ١٢.٢١
بانک قوامین ١,٨٤٥ ١٣٦ ٧.٩٦
سایر بورس انرژی ١٢,٨٧٩ ٨٠٨ ٦.٦٩
بیمه رازی ١,١٠٠ ٦٢ ٥.٩٧
بيمه ما ٢,٠٧٦ ١٠٠ ٥.٠٦
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧٤,١٣٢.٨       تغييرات:  ٢٣.٧
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٤٩٧ (٧)
ريال عربستان تومان/عدد ٧١١ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٦٦٩ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٣٠٤ (١٣)
يورو تومان/عدد ٣,٣٩٧ (٢٢)
درهم امارات تومان/عدد ٧٢٧ ١
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٣٧٩ ١٢
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com