آخرين بروزرساني : ١٠/٠٦/١٣٩٤ ساعت : ١٣:٤٥
  سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ٩٠٢    ١٨٢فلات ایرانیان  ٢,٤٨٢    ٣٥٠ساختمانی نام آوران  ٤,٣٠٠    ٤٢٠قند نقش جهان(تقدم)  ٧,٨٨٧    ٦١٢بیمه کارآفرین  ١,٣١٦    ٧٦تهران شيمي  ٣٢,١٧١    ١,٦٠٨نساجي بروجرد  ٣,٢٢٧    ١٦١قند اصفهان  ٢,١٣٨    ١٠٦دكترعبيدي  ٧,٦٨٥    ٣٨١قند قزوين  ١,٢٥٢    ٦٢  
  آبادگران ایران -کیش  ١,١٥٠    (١٣٠)سایر اشخاص بورس  ٤,٦٣٧    (٥٠٠)عمران قزوین  ٢,٢٦٧    (٢٤٢)ريخته گري ايران(تقدم)  ٣٠٣    (٣١)كاغذ كاوه(تقدم)  ١,٤٠٦    (١٣٤)شيشه و گاز(تقدم)  ١,١١٩    (٩٠)اعتلاء البرز(تقدم)  ٣٤٣    (١٨)نفت بهران  ٨,٧٤٤    (٤٥٧)فنر خاور  ٢,٩١٢    (١٥٢)قند لرستان  ٣,٠٥٥    (١٥٩)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ٩٠٢ ١٨٢ ٢٥.٢٨
فلات ایرانیان ٢,٤٨٢ ٣٥٠ ١٦.٤٢
ساختمانی نام آوران ٤,٣٠٠ ٤٢٠ ١٠.٨٢
قند نقش جهان(تقدم) ٧,٨٨٧ ٦١٢ ٨.٤١
بیمه کارآفرین ١,٣١٦ ٧٦ ٦.١٣
تهران شيمي ٣٢,١٧١ ١,٦٠٨ ٥.٢٦
نساجي بروجرد ٣,٢٢٧ ١٦١ ٥.٢٥
قند اصفهان ٢,١٣٨ ١٠٦ ٥.٢٢
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٦٤,٢٥١       تغييرات:  ٢٥.٢
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٤٨١ ٨
ريال عربستان تومان/عدد ٧٩٨ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٩٩٥ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٦١٢ (٩)
يورو تومان/عدد ٣,٣٧٦ ١١
درهم امارات تومان/عدد ٨١٥ ٠
 
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com