آخرين بروزرساني : ١١/٠٥/١٣٩٤ ساعت : ١٠:٣٥
  آهن و فولاد میلاد  ٨١٣    ١٥٣سرمايه گذاري نيرو(تقدم)  ١٠٥    ١١پتروشيمي كرمانشاه (تقدم)  ٢,٠٨٤    ١٤٤مهرام  ٧,٩٠٨    ٣٩٥قند اصفهان  ٢,٠٢٤    ١٠١روز دارو  ٤,٩٥٨    ٢٤٧پمپ ايران  ٢,٩٦٢    ١٤٦نساجي بروجرد  ٣,٢٠٧    ١٥٨نيرو كلر  ٢,٨٣٢    ١٣٧قند شيرين  ٣,٥٣٥    ١٧١  
  سيمان داراب(تقدم)  ٣٤٩    (٣٢)ليزينگ صنعت(تقدم)  ٣٤٦    (٢٥)بیمه ملت(تقدم)  ٤٨٨    (٣٢)شيشه رازي  ٨,١١٨    (٤٢٧)نیرو سرمایه  ١,٣٥٢    (٧١)ایرکا پارت صنعت  ٥,٦٨٩    (٢٩٠)قند نيشابور  ٨٢٧    (٤٢)سپنتا  ١٥,٥٢٤    (٧٨٦)گلتاش  ٧,١١٢    (٣٦٠)کارت اعتباری ایران کیش  ٣,٦٦٢    (١٨٥)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
آهن و فولاد میلاد ٨١٣ ١٥٣ ٢٣.١٨
سرمايه گذاري نيرو(تقدم) ١٠٥ ١١ ١١.٧
پتروشيمي كرمانشاه (تقدم) ٢,٠٨٤ ١٤٤ ٧.٤٢
مهرام ٧,٩٠٨ ٣٩٥ ٥.٢٦
قند اصفهان ٢,٠٢٤ ١٠١ ٥.٢٥
روز دارو ٤,٩٥٨ ٢٤٧ ٥.٢٤
پمپ ايران ٢,٩٦٢ ١٤٦ ٥.١٨
نساجي بروجرد ٣,٢٠٧ ١٥٨ ٥.١٨
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٦٦,٥٤٤.٦       تغييرات:  (٢٨٥.١)
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٣٨٩ ٠
ريال عربستان تومان/عدد ٧٨٩ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٩٥٩ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٦٢٤ ٠
يورو تومان/عدد ٣,٢٥٠ ٠
درهم امارات تومان/عدد ٨٠٥ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٢٦١ ٠
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com