آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٩/١٣٩٤ ساعت : ١٣:٤٥
  ذرت تحويل 9412 انبارشاداب دانه  ٦,٢٥٠    ٥,٢٥٠فروشگاه رفاه  ٢,١١٦    ٦٠١گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)  ٢٧٩    ٢٥ريخته گري ايران(تقدم)  ٦٩    ٦احیاء سپاهان  ٢,٣٦٥    ١٧٥شیشه قزوین  ٩,٠٠٠    ٦٥٠کارخانجات صنعتی آزمایش  ٢,٥٢٠    ١٧٥كشت وصنعت پياذر(تقدم)  ١,٠٠٠    ٦٢فلات ایرانیان  ٢,٣٤٨    ١٣٨کارخانجات مخابراتی ایران  ٤١٢    ٢٢  
  سرمايه گذاري معادن و فلزات(تقدم)  ٤٠    (٢٤٢)سرمايه گذاري بوعلي(تقدم)  ٩٣    (١٠)مهركام پارس(تقدم)  ١٥٢    (١١)قند پيرانشهر  ٣,٧٩٥    (١٩٩)قند اصفهان  ٤,٦٩٨    (٢٤٦)قند مرودشت  ٢,٧٣٣    (١٤٣)فولاد ارفع  ١,٤٥٧    (٧٦)سيمان كارون  ٢,٧٩٤    (١٤٥)قند هكمتان  ٢,٩٦٦    (١٥٢)قند لرستان  ٢,٧٩٨    (١٤٣)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
ذرت تحويل 9412 انبارشاداب دانه ٦,٢٥٠ ٥,٢٥٠ ٥٢٥
فروشگاه رفاه ٢,١١٦ ٦٠١ ٣٩.٦٧
گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم) ٢٧٩ ٢٥ ٩.٨٤
ريخته گري ايران(تقدم) ٦٩ ٦ ٩.٥٢
احیاء سپاهان ٢,٣٦٥ ١٧٥ ٧.٩٩
شیشه قزوین ٩,٠٠٠ ٦٥٠ ٧.٧٨
کارخانجات صنعتی آزمایش ٢,٥٢٠ ١٧٥ ٧.٤٦
كشت وصنعت پياذر(تقدم) ١,٠٠٠ ٦٢ ٦.٦١
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٦٢,٧٣٤.٦       تغييرات:  ١٣.٧
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٤٤٨ ١٥
ريال عربستان تومان/عدد ٧٩٨ (١)
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٩٩٧ (١)
پوند تومان/عدد ٤,٥٢٦ (٢٠)
يورو تومان/عدد ٣,١٩٦ ١٥
درهم امارات تومان/عدد ٨١٦ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٢٥٦ ١٨
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com