آخرين بروزرساني : ١٣/٠٢/١٣٩٥ ساعت : ١٤:٤٥
  نورد و لوله اهواز  ٦٣٢    ٧٩پتروشیمی کازرون  ١,٠٧٠    ١١٠كاغذ كاوه(تقدم)  ٢,٨٤٦    ٢٦٥کارخانجات مخابراتی ایران  ٥٠٦    ٢٩ساختمان اصفهان  ١,٤٧٣    ٨٤بين المللي پارس  ٢,٠٦٢    ١٠٣پمپ ايران  ٣,٠٤٤    ١٥٢دكترعبيدي  ٨,١٧٦    ٤٠٨سيمان خزر  ٢,٥٤٨    ١٢٧سازه پويش  ٢٦,١٢٧    ١,٢٩٩  
  کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ٥٥    (١٣)آهن و فولاد میلاد  ٨٧٦    (٩٦)نظام مهندسی  ٥٢٠    (٤٧)غذایی و قند تربت جام  ٥,٧٥٨    (٥٢٠)قند بیستون  ٨٢٩    (٥٧)صندوق بازنشستگي(تقدم)  ٦٥٤    (٣٧)احیاء سپاهان  ٢,٥١٠    (١٣٩)کشتیرانی دریا بندر  ٢,٤٨٠    (١٣٧)سیمان غرب آسیا  ٨٢٢    (٤٥)توريستي آبادگران(تقدم)  ١,١١٥    (٦١)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
نورد و لوله اهواز ٦٣٢ ٧٩ ١٤.٢٩
پتروشیمی کازرون ١,٠٧٠ ١١٠ ١١.٤٦
كاغذ كاوه(تقدم) ٢,٨٤٦ ٢٦٥ ١٠.٢٧
کارخانجات مخابراتی ایران ٥٠٦ ٢٩ ٦.٠٨
ساختمان اصفهان ١,٤٧٣ ٨٤ ٦.٠٥
بين المللي پارس ٢,٠٦٢ ١٠٣ ٥.٢٦
پمپ ايران ٣,٠٤٤ ١٥٢ ٥.٢٦
دكترعبيدي ٨,١٧٦ ٤٠٨ ٥.٢٥
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧٨,٢٨٥.٤       تغييرات:  (٩٩)
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٨٤٣ (٧)
ريال عربستان تومان/عدد ٨٠٨ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٣,٠٣١ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٤٢٩ ٠
يورو تومان/عدد ٣,٤٧٦ ٥
درهم امارات تومان/عدد ٨٢٥ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٤١٨ ٤
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com